E-Posta: info@altiparmak-avci.av.tr

Av. Cüneyd Altıparmak ve  Av. Ömer Avcı 2004 yılında avukatlık alanında çalışmaya başlamıştır.   

2014 yılında kurumsallaşma adımları atmaya başlamış ve “Avukatlık Ortaklığı” statüsünü geçiş sağlamıştır. Faaliyet alanı genişleyen Ortaklık ekibine Av. Emine Altıparmak, Av. Abdulkadir Tok ve Av. Huriye Toru eklenmiştir.  (www.altiparmak-avci.av.tr) 

Altıparmak-Avcı Avukatlık Ortaklığı aynı zamanda Ankara’da kurduğu yatırım hukuk platformu TRIA LEGAL aracılığı ile yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermekte firmaların idareler nezdindeki süreçlerini takip etmektedir.  (www.tria.legal) Bu platformda Türkiye’nin en önemli marka, patent ve ticaret hukukçuları ile çalışılmaktadır. 

Altıparmak-Avcı Avukatlık Ortaklığı DİJİTAL MAĞDURİYET MERKEZİ aracılığı ile dijital araçlarla mağduriyeti oluşan kimselerin sorunlarını çözmek için çalışmalar yürütmekte bu alanda çalışan kurumlara danışmanlık sunmaktadır. (www.e-magdur.com) Merkez, internet medyası ve sosyal medya alanında Türkiye’deki çevrelerin bildiği kurumdur. Merkez, önemli kurum ve kişilerin hukuki süreçleri takip etmekte, danışmanlık vermektedir. 

Bunların yanında Şanlıurfa’da Ortadoğu Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (ODTAM) olarak arabuluculuk ve tahkim hizmetlerinin verilmektedir. (www.odtam.com) 

Yine İstanbul’da faaliyet hayatına başlamak üzere olan Dijital Hukuk Dergisi isimli bir internet sitesi de bu bünye kapsamında yer almaktadır. Yine burada imar ve inşaat süreçlerine dair danışmanlık da verilmektedir. (www.hukukdergisi.com)

Tüm bu bileşenleri ile Altıparmak Avcı Avukatlık Ortaklığı; geniş bir çalışma ekibine sahiptir. 

VİZYON/MİSYON

Vizyonumuz, “müvekkil odaklı olmak”, “sorunları daha doğmadan bertaraf etmek”, “hızlı ve etkin mücadele kabiliyeti” ile “müvekkilin hakkını korumaktır”. Misyon olarak, “teknolojiye ayak uydurma”, “bilgilendirici ve bilinçlendirici olma”, “uzmanlık edinme” hepsinde önemlisi de “kurumsallık ve süreklilik” ilke olarak benimsenmiştir. 

Bizim temel misyonumuz müvekkilin haklarının korunması ve uyuşmazlığa konu durumunun en hızlı biçimde çözülmesi ve kurumsal olarak hukuki riskleri bertaraf edilmesidir. Bunların yanında hukuki olarak topluma fayda sunulması ve uluslararası alanda çalışmalar yapmaktır.

İLKELERİMİZ 

- Dürüst ve İşi Teslim Aldığımız Kişiye Karşı Hesap Verebilir Olmak.

- Önleyici Avukatlık Yapmak.

- Teknolojik Alt Yapı İle Avukatlık Mesleğini İcra Etmek. 

- Doğru, Hızlı ve Yönlendirici Olmak.

- Toplu Takip ve Dosya Yönetiminde Yer Almak.

- İşleri Zamanında ve Gereği Gibi Takip Etmek. 

- Müvekkillere Zamanında Bilgilendirme Yapmak