E-Posta: info@altiparmak-avci.av.tr

Altıparmak – Avcı Avukatlık Ortaklığı’nın başlıca ilgi ve uzmanlık alanları şöyledir; 
•⁠  ⁠İcra Takiplerinin Aktif ve Etkin Takibi, 
•⁠  ⁠Şirketler Hukuku ve Sözleşme Hazırlama,
•⁠  ⁠İşçi Ve İşveren Uyuşmazlıklarının Mahkeme Ve Arabuluculuk İle Çözümü,
•⁠  ⁠Memur Hukuku, Atamaları ve Diğer Ücret Alacaklarına İlişkin Davalarda,
•⁠  ⁠Taşınmaz, Kamulaştırma ve İmar Hukuku Alanında,
•⁠  ⁠Tüketici Hakları ve Buna Bağlı Kredi, Banka Ve Benzeri Davalarda,
•⁠  ⁠Aile Hukuku ve Boşanma Konusunda,
•⁠  ⁠Memur Suçları ve İhale Konularında,
•⁠  ⁠Kültür Varlıkları Hukuku Alanında,
•⁠  ⁠Ayrıca, şirketlerin kurumsallaşma aşamalarından hukuki risk izleme, yöntem belirleme ve denetleme hizmeti yapmaktadır